125-та годишнина на Софийския университет

Изложба ”125 години Софийски университет, 15 години Университетски архив, 15 години музей на Университета”

02.10.2013 | Новини

Изложба ”125 години Софийски университет, 15 години Университетски архив, 15 години музей на Университета”

В рамките на честванията на 125-годишния юбилей на Университета в Северното крило на Ректората е експонирана документална изложба, която представя документи и снимки, съхранявани във фондовете на Университетския архив и Музея на СУ.           

Изложбата, подготвена от Илонка Колева, ас. Симеон Хинковски и ас. Андрей Лунин, представя интересни и любопитни свидетелства, отразяващи историята на Университета за неговото 125-годишно съществуване.

В разделите „Университетът”, „Преподавателите”, „Студентите” и „Университетът в годините на сталинизма” са представени протоколи на Академическия съвет, на които са взети спорни решения като преименуване на Университета на името на Димитър Благоев, превръщането му в педагогически ВУЗ, премахване статуите на Евлоги и Христо Георгиеви; заповеди за наказания на студенти и изключване на аспиранта Ж. Желев; доклади за повишаване в научна степен на преподавателите Боян Пенев, Стефан Петков и Георги Паспалев; молби от акад. Стефан Младенов и проф. Богдан Филов; студентски документи – дипломи, именници, слушателски листове, лични карти и др.

   
        
1                                                                                                                                                                        

Другата съставна част на изложбата представя постъпилите в Университетския архив лични фондове на ректорите проф. Георги Златарски, проф. Пантeлей Зарев, проф. Димитър Косев, проф. Христо Я. Христов, проф. Илчо Димитров, проф. Георги Близнаков, проф. Николай Генчев и на университетските преподаватели проф. Стефан Консулов, проф. Цветана Романска, проф. Георги Шишков, проф. Тодор К. Николов, Жана Николова – Гълъбова и проф. Емил Михайлов.

Изложбата може да бъде видяна в коридора на северното крило на Ректората, 1 етаж, до края на месец октомври 2013 г.

   
        
 2                                                                                                                                                                       
   
        
3