125-та годишнина на Софийския университет

Контакти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

1504 София, бул. "Цар Освободител" 15
централа: (02) 9308 200
факс: (02) 9460 255