Съвместен геномен център в СУ поставя ново начало на биоикономиката в България

18.09.2013 | Новини

Съвместен геномен център в СУ поставя ново начало на биоикономиката в България

Съвместният геномен център между Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Селскостопанската академия започва своята работа като високотехнологичен център на 10.03.2010г. Центърът е финансиран от Министерството на земеделието и храните, Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите. Ръководители на центъра са акад. Атанас Атанасов и проф. Мария Шишиньова.

Целта на СГЦ е да служи като първия модел на високотехнологичен иновативен център в областта на биоикономиката като играе ролята на катализатор между науката и бизнеса. Стремим се СУ отново да се развие като водещ изследователски център в тази област”, казва акад. Атанасов.

Центърът създава иновативни продукти с висока добавъчна и конкурентна способност и пазарна ниша, имащи отношение към здравето на човека; предоставя висококачествени услуги, свързани с определяне на качеството на растителна и животинска продукция и безопасността на храните, осъществявани от висококвалифицирани специалисти; обучава високотехнологични кадри; предоставя консултантски услуги за ефективно партниране на бизнеса в областта на високите технологии.

Една от основните идеи на създателите на СГЦ е той да е в полза на малкия и средния бизнес, за да може българският потребител да живее по-добре и да е по-здрав. „Искаме Геномният център да бъде модел, който да покажем, че може тези неща да се реализират и да станат. За това свидетелства и интересът на малкия и среден бизнес към нас. Можем да помогнем на държавата да контролира вноса и износа на качествени хранителни продукти. Искаме да затворим цикъла – разработване на продукт, патентоване и връзката с бизнеса, който го предлага на пазара”, подчертава акад. Атанас Атанасов.

Проектите на СГЦ с цел създаване на конкурентноспособен продукт се изграждат на базата най-вече на естественото и уникално българско биоразнообразие и традиционни продукти, имащи отношение към здравето на човека, недублирането на западни проекти и намерения, обединението на интересите на академиите и университетите с тези на бизнеса, ефективното прилагане на високотехнологични методи и съоръжения, прилагането на принципа на интердисциплинарен и високоекспертен състав, ефективно международно коопериране, ефективен технологичен пренос, защита на интелектуалната собственост, ясен пазар и маркетинг, инвестиционен интерес, създаване на стартиращи фирми.

„Търсим такива продукти, които да помогнат на малкия бизнес. Например маврудът. Той е  традиционен български продукт, един от най-признатите в света, една от легендите на България. Ние трябва да докажем кое е уникалното в него, къде е тайната, какво стои зад легендата за мавруда. Насочени сме към традиционните продукти от биологичен аспект. България по принцип е една от най-чистите страни в света. Единственото положително нещо, което може би е станало след промените е, че със загиването на индустрията, замърсяването на околната среда е далеч по-малко. Това е много положително и трябва да се използва, за да може България да остане екологично чиста, да произвежда чисти продукти, които пък са от голяма полза –  ключов елемент за човешкото здраве”, категоричен е акад. Атанасов и допълва: „Не може при начина на живот, който води българинът, особено свързан с вносни храни, които нямат корени в България. Храната е важна, защото тя поема макро и микро елементи и всички останали хранителни съставки от почвата и синтезира, благодарение на това слънце и това небе, под което ние живеем, такива полезни съединения за човешкото здраве – защото ние сме се родили тук на същата земя. Така се получава баланс”.

Центърът разработва програми за глобалните климатични промени (водния дефицит, вредни емисии, алтернативни източници за енергия, продоволствения проблем, биологичното разнообразие, значими болести при човека и животните), традиционни и екологични храни и тяхната интелектуална защита. Центърът предлага и допълване на дейности, осъществявани от държавните органи за контрол: за безопасност и качество на храните, качество на посевния и посадъчен материал, качество на породния състав, рискови фактори за здравето на човека (наркотици, допингови съставки, нови лекарствени средства, алкохол) диагностика на някои нови заболявания при човека и животните, антиоксидантна активност на хранителни продукти; обучение на експерти в геномните технологии.

Най-малко два пъти годишно СГЦ организира и провежда национални и международни курсове, школи и семинари за обучение на студенти, магистри, докторанти. Курсовете са част от образователната програма на Биологическия факултет на СУ и включват както теоретична част, така и демонстрация на работа с наличната високотехнологична апаратура. В тях могат да участват и студенти и от други университети в България и чужбина.

Центърът предлага и сервизни услуги в областта на геномиката (качество на посевен и посадъчен материал, породния състав и тяхната чистота и други), метаболомиката (качество и безопасност на храните, включително ГМО и други) и биоинформатиката.

В Геномния център има с модерни технологични оранжерии и растежни камери. Професионалният екип от специалисти гарантира успешното провеждане на изследователската работа.

Връзката между Геномния център и бизнеса е с цел създаване на нови или усъвършенстване на познанията относно традиционните български продукти, имащи отношение към здравето на човека. СГЦ предлага консултации  относно състоянието на: биоикономиката в други страни на света и как да се създадат конкретни и действени контакти с тях; как да се осъществи технологичен пренос; какви са пазарите и цените; защита на интелектуалното право; привличане на инвестиции; създаване на стартиращи фирми.

Календар Април 2018

пн вт ср чт пт сб нд
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Търсене